Modell

Modell

Personvern

Artikkel 1 – Generelle vilkår

MonkeyMonkey Bvba, som et belgisk selskap, anvender "loven av 8. desember 1992 om personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger" som endret ved "loven av 11. desember 1998" og ved "loven av 13. juni 2005 om elektronisk kommunikasjon".

MonkeyMonkey Bvba erklærer å overholde den europeiske generelle databeskyttelsesforordningen 2016/679 av 27. april 2016 med denne personvernerklæringen.

MonkeyMonkey Bvba tar ansvar for behandlingen av dine personopplysninger.

Artikkel 2 – Innsamlede personopplysninger

2.1. Data du gir til oss:

Kategori 1, [uten registrering: din IP-adresse]
Kategori 2: [ditt profilnavn, passord e-postadresse, innlogging og (eventuelt) ditt profilbilde;]
Kategori 3:[ved registrering på nyhetsbrev: din e-postadresse]
Kategori 4: [data innhentet ved å plassere informasjonskapsler: Session ID og Wordfence Human Cookie]
Kategori 5: [din adresseinformasjon som svar på å plassere en bestilling]
Kategori 6: [….]

2.2.MonkeyMonkey Bvba kan oppnå personopplysninger gjennom forskjellige midler:

ved å plassere informasjonskapsler (se nedenfor);
under din registrering og bruk av nettstedet;

2.3 Nettstedet bruker også informasjonskapsler som samler inn visse personopplysninger. For bestemmelser om bruk av informasjonskapsler, se artikkel 8.

Artikkel 3 – Formålene med databehandlingen

3.1. Generelle formål:

MonkeyMonkey Bvba vil bruke de innhentede personopplysningene utelukkende til formålene nevnt nedenfor:

Kategori 1: [vedlikehold og forbedring av nettstedet og opprettelse av anonyme statistikker basert (identiteten til bestemte personer eller selskaper vil ikke være sporbare) på "berettiget interesse" fra MonkeyMonkey Bvba for å forbedre tjenesten og nettstedet kontinuerlig;
Kategori 2: [forvaltning av kontoen din på nettstedet og bruk av forumet basert på utførelsen av avtalen som du har bedt om, for å sende deg direkte markedsføringsutsendelser med relaterte og sammenlignbare tilbud og kampanjer. Du kan velge bort disse utsendelsene ved å melde deg av nederst i hver direkte markedsføringse-post. Vi vil også bruke denne informasjonen til å invitere deg til å vurdere våre tjenester. Denne informasjonen brukes med det juridiske grunnlaget ‘Berettiget interesse’.
Kategori 3: [sending av direkte markedsføringsutsendelser, nyhetsbrev, kampanjer, basert på ditt uttrykkelige og forhåndssamtykke;
Kategori 4: [Session ID, brukes kun i tilfelle folk logger inn. For å sjekke om brukeren er et menneske og ikke en robot, brukes Wordfence Human Cookie basert på uttrykkelig, forhåndssamtykke;
Kategori 5: [leverings- og fakturadetaljene for produktene bestilt av deg, basert på levering av en tjeneste som du har bedt om.
Du er ikke forpliktet til å gi oss dine personopplysninger, men du må forstå at levering av visse tjenester ikke er mulig dersom du nekter å gi oss visse personopplysninger.

3.2. Direkte markedsføring:

Dine personopplysninger vil kun bli brukt til direkte markedsføringsformål hvis du gir ditt uttrykkelige og forhåndssamtykke.("opt-in").

I tilfelle du har gitt ditt samtykke og du er lagt til MonkeyMonkey Bvba’ direkte markedsføringsliste, kan MonkeyMonkey Bvba bruke dine personopplysninger til å sende deg markedsføringsmateriell samt annet materiale knyttet til MonkeyMonkey Bvba, hennes produkter og/eller hennes tjenester.MonkeyMonkey Bvba kan også bruke de personopplysningene du har oppgitt for å tilpasse de dokumentene som er lagret av MonkeyMonkey Bvba.

Dette samtykket kan til enhver tid trekkes tilbake, gratis og uten begrunnelse ved å klikke på avmeldingsknappen nedenfor hver salgsfremmende e-post.

3.3. Overføring til tredjeparter:

I tilfelle av hel eller delvis omorganisering eller overdragelse av MonkeyMonkey Bvba aktiviteter, hvor MonkeyMonkey Bvba omorganiserer, overfører, opphører sin virksomhetsaktivitet eller i tilfelle MonkeyMonkey Bvba går konkurs, kan dine personopplysninger bli overført til nye enheter eller tredjeparter.

MonkeyMonkey Bvba vil forsøke, om rimelig mulig, å informere deg på forhånd om det faktum at MonkeyMonkey Bvba overfører dine personopplysninger til en tredjepart, men du må være klar over at dette ikke alltid er mulig verken teknisk eller kommersielt.

MonkeyMonkey Bvba vil ikke selge, la, gi ut dine personopplysninger eller plassere dem til disposisjon for tredjeparter, unntatt i situasjonene som er angitt i denne policyen eller med mindre ditt uttrykkelige og forhåndssamtykke.

3.4. Juridiske krav:

I ekstraordinære omstendigheter kan det hende at MonkeyMonkey Bvba er forpliktet til å overføre dine personopplysninger etter en rettskjennelse eller for å overholde imperative lover og/eller forskrifter. MonkeyMonkey Bvba vil, hvis rimelig mulig, forsøke å informere deg på forhånd, med mindre å avsløre denne informasjonen er underlagt juridiske begrensninger.

Artikkel 4 – Varighet av behandlingen

Vi vil lagre og behandle dine personopplysninger i den perioden som er nødvendig avhengig av formålene med behandlingen samt avhengig av det kontraktsmessige forholdet mellom deg og MonkeyMonkey Bvba.

Spesifikk tilsiktet periode: 3 år etter siste kommunikasjon

Artikkel 5 – Dine rettigheter

5.1. Tilgangsrett og rett til å få en kopi.

Du har rett til fritt å få tilgang til dine personopplysninger til enhver tid, samt å bli informert om bruken av dine personopplysninger.

5.2. Rett til å korrigere, slette og begrense:

Du har valget om å dele dine personopplysninger med MonkeyMonkey Bvba. Du har også rett til å be MonkeyMonkey Bvba korrigere, slette eller komplettere dine personopplysninger. Du erkjenner at en nektelse av å dele data eller en forespørsel om å slette disse dataene vil gjøre leveransen av visse tjenester og/eller produkter umulig.
Du kan også be om at behandlingen av dine personopplysninger blir begrenset.

5.3. Rett til å protestere:

Du har rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger når du har seriøse og legitime grunner til å gjøre det.
Du har også rett til å protestere mot bruken av dine personopplysninger til direkte markedsføringsformål. I et slikt tilfelle vil ikke spesifikk begrunnelse bli forespurt.

5.4. Rett til fri overføring av data:

Du har rett til å få dine personopplysninger som behandles av MonkeyMonkey Bvba i en strukturert, vanlig form, lesbar av maskiner og/eller overføre disse dataene til en annen databehandler.

5.5. Rett til å trekke tilbake samtykke

Når behandlingen er basert på forhåndssamtykke, har du rett til å trekke dette samtykket tilbake.

5.6. Utøvelse av rettigheter:

Du kan utøve dine rettigheter ved å kontakte oss, enten gjennom e-post via skjemaet nedenfor eller per post til MonkeyMonkey Bvba, Wiedauwkaai 23F, 9000 Gent, Belgia eller gjennom lenken "Kontakt oss" på nettstedet, med inkludering av din ID.

5.7. Automatiserte beslutninger og profilering:

Behandlingen av dine personopplysninger inkluderer ikke profilering, og du skal heller ikke være underlagt automatiserte avgjørelser.

5.8. Rett til å klage:

Du har rett til å klage til den belgiske personvernkommisjonen: Kommisjonen for beskyttelse av personlig liv, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-post: [email protected].
Dette påvirker ikke en bestemmelse for sivilretten.
Hvis du har lidt skader forårsaket av behandlingen av dine personopplysninger kan du sende inn et krav om erstatning.

Artikkel 6 – Sikkerhet og konfidensialitet

6.1. Vi har vedtatt sikkerhetstiltak som er tilpasset på både teknisk og organisatorisk nivå for å unngå ødeleggelse, tap, forfalskning, endring, uautorisert tilgang eller utilsiktet meddelelse av personopplysninger til en tredjepart, samt enhver annen uautorisert behandling av disse dataene.
6.2. MonkeyMonkey Bvba skal ikke være ansvarlig på noen måte for direkte eller indirekte skader forårsaket av feilaktig eller upassende bruk av personopplysningene av en tredjepart.
6.3. Du skal til enhver tid overholde sikkerhetsstandarder, for eksempel ved å unngå all uautorisert tilgang til din innlogging og tilgangskode. Du er eneansvarlig for bruken av nettstedet på datamaskinen din, IP-adresse og identifikasjonsdata, samt for konfidensialiteten.

Artikkel 7 – Tilgang for tredjeparter

For å behandle dine personopplysninger gir vi tilgang til dine personopplysninger til våre ansatte.
Vi garanterer et tilsvarende beskyttelsesnivå ved å pålegge våre ansatte kontraktsmessige forpliktelser som er lik denne personvernpolitikken.

Artikkel 8 – Informasjonskapsler

8.1. Hva er en informasjonskapsel?

En "informasjonskapsel" er en liten tekstfil som sendes fra serveren til MonkeyMonkey Bvba og lagres på datamaskinens harddisk. Dette gjør at vi kan huske dine preferanser når du besøker nettstedet vårt. Informasjonen som lagres gjennom disse informasjonskapslene, kan kun leses av MonkeyMonkey Bvba og bare for varigheten av ditt besøk på nettstedet.

8.2. Hvorfor bruker vi informasjonskapsler?

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler og lignende teknologier for å skille dine preferanser fra de til andre brukere av nettstedet vårt. Dette lar oss tilby deg en bedre opplevelse når du besøker nettstedet vårt og å optimalisere nettstedet vårt i mellomtiden.

Som et resultat av nylige endringer i loven, er alle nettsteder som fokuserer på visse deler av Den europeiske union forpliktet til å be om ditt samtykke for å bruke eller lagre informasjonskapsler og lignende teknologier på datamaskinen eller mobile enheter. Denne informasjonskapselpolitikken informerer deg tydelig og fullstendig om informasjonskapslene vi bruker og deres formål.

8.3. Type informasjonskapsler:

Informasjonskapsler kan deles inn basert på deres opprinnelse, funksjon og varighet. Lovgivningen gjør hovedsakelig en forskjell mellom funksjonelle eller teknisk nødvendige informasjonskapsler på den ene siden og alle andre informasjonskapsler på den andre siden.
Nettstedet bruker kun følgende informasjonskapsler:

Functional cookies:

Name

Source

Function

Expiration Time

_ga Google Analytics vhe _ga cookie is used to uniquely identify you as a visitor to this site. This is achieved by generating two random 32-bit numbers and setting them in a cookie, no personal information or data is tracked. v Years
_gid

Google Analytics

The _gi cookie is used to distinguish users.

24 hours

_gat

Google Analytics

The _gat cookie is used to distinguish users.

Session

Non-functional cookies

Name

Source

Function

Expiration Time

__hjClosedSurveyInvites

Hotjar

Hotjar cookie. This cookie is set once a visitor interacts with a Survey invitation modal popup. It is used to ensure that the same invite does not re-appear if it has already been shown.

365 Days

_hjDonePolls

Hotjar

Hotjar cookie. This cookie is set once a visitor completes a poll using the Feedback Poll widget. It is used to ensure that the same poll does not re-appear if it has already been filled in.

365 Days

_hjMinimizedPoll

Hotjar

Hotjar cookie. This cookie is set once a visitor minimizes a Feedback Poll widget. It is used to ensure that the widget stays minimizes when the visitor navigates through your site.

365 Days

_hjDoneTestersWidgets

Hotjar

Hotjar cookie. This cookie is set once a visitor submits their information in the Recruit User Testers widget. It is used to ensure that the same form does not re-appear if it has already been filled in.

365 Days

_hjMinimizedTestersWidgets

Hotjar

Hotjar cookie. This cookie is set once a visitor minimizes a Recruit User Testers widget. It is used to ensure that the widget stays minimizes when the visitor navigates through your site.

365 Days

_hjIncludedInSample

Hotjar

Hotjar cookie. This session cookie is set to let Hotjar know whether that visitor is included in the sample which is used to generate funnels.

365 Days

xs

Facebook

Used in conjunction with the c_user cookie to authenticate your identity to Facebook.

90 Days

c_user

Facebook

Used in conjunction with the xs cookie to authenticate your identity to Facebook,

90 Days

datr

Facebook

Identifies browsers for purposes of security and site integrity, including for account recovery, and identification of potentially compromised accounts.

2 years

fr

Facebook 

Facebook’s primary advertising cookie, used to deliver, measure, and improve the relevancy of ads.

90 Days

m_pixel_ratio

Facebook 

Performance

Session

a11y

Facebook 

Performance

Session

act

Facebook 

Performance

Session

wd

Facebook 

Performance

Session

pl

Facebook 

Used to record that a device or browser logged in via Facebook platform.

90 Days

presence

Facebook 

Site Features and Services

Session

sb

Facebook 

Identifies browser for login authentication purposes.

2 Years

KiyOhcom

www.kiyoh.com

This cookie is used to integrate Kiyoh in our website. More info here.

/

__atuvc

www.kiyoh.com

This cookie is used to integrate Kiyoh in our website. More info here.

/

8.4. Ditt samtykke:

Når du besøker nettstedet vårt for første gang, vil du bli bedt om å akseptere våre forskjellige typer informasjonskapsler. For hver kategori kan du tillate eller avvise informasjonskapsler. Du kan når som helst endre informasjonskapselinnstillingene for nettstedet vårt gjennom hyperlenken nedenfor nettstedet vårt og dermed trekke tilbake ditt samtykke.

Du kan avvise installasjonen av informasjonskapsler når du bruker nettstedet for første gang ved å velge i det tilbudte popup-vinduet "Avvis informasjonskapsler".

Du kan blokkere informasjonskapsler ved å aktivere nettleserinnstillingene dine som tillater deg å avvise informasjonskapslene. Avvisning av disse informasjonskapslene kan ha effekten av ikke å tillate deg å bruke noen funksjoner på nettstedet.

Hvis du har flere spørsmål eller kommentarer angående behandlingen av personopplysninger, vennligst kontakt MonkeyMonkey Bvba per e-post via skjemaet nedenfor eller per post på [adresse] eller ved å bruke "Kontakt oss"-knappen på nettstedet.

Mer informasjon om informasjonskapsler kan også finnes via følgende lenke: http://www.allaboutcookies.org/

Mer informasjon om online atferdsreklame og online personvern finnes via følgende lenke: http://www.youronlinechoices.eu/

Hør det fra noen andre

94% anbefaler oss, vil du snart også gjøre det?

reviews
google review kiyoh review

16.683 Anmeldelser

review star review star review star review star review star
80%
13269
review star review star review star review star review star
10%
1701
review star review star review star review star review star
3%
561
review star review star review star review star review star
3%
433
review star review star review star review star review star
4%
719

100% tilfredshetsgaranti

checkmarkStave- og trykkfeil garanti 
checkmark30-dagers pengene-tilbake garanti
checkmark12 måneders produktgaranti
checkmarkAlltid passer garanti 
review star review star review star review star review star 10/10

Our grandaughter were very please with her gift which also has her name on it.

Kurt

Verifisert
Rönninge
I dag
review star review star review star review star review star 10/10

K

Kinga

Verifisert
Malmö
I går
review star review star review star review star review star 10/10

I'm really pleased with my purchase its so different, and the customer service was fantastic!

Linda

Verifisert
Barry
I går
review star review star review star review star review star 10/10

Great case 1st one went missing in the post62nd one replaced free off charge

Niall

Verifisert
Santry
I går
Illustrasjon av en kvinne som sier: Hei! Jeg er Sofie, og her for å hjelpe

500 000 fornøyde kunder, blir du en av dem snart?

Har du et spørsmål? Jeg er tilgjengelig fra mandag til lørdag.